Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Wybory parlamentarne 2019

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Wybory parlamentarne 2019 Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Wybory parlamentarne 2019

30 lat demokratycznej Polski. W kontekście aktywności wyborców, ten okres to przede wszystkim nieustanne zachęcanie Polaków do głosowania. W czasie kampanii wyborczych, komunikaty zachęcające do „spełnienia obywatelskiego obowiązku” płyną niemal zewsząd. Oprócz tego, że o głosy walczą poszczególne partie polityczne, to niejednokrotnie organizowane są najróżniejsze kampanie zachęcające do zagłosowania tak po prostu - bez sugerowania na kogo należy oddać głos. Rezultaty tych wysiłków pozostawiają wiele do życzenia - frekwencja najczęściej wynosi około pięćdziesiąt procent. Nie zawsze można mieć pretensje do samych obywateli. Wszystko dlatego, że głosowanie poza miejscem swojego zamieszkania nie należy do najłatwiejszych, a współczesne realia zmuszają wiele osób do nieustannego podróżowania po kraju i nie tylko. W takich sytuacjach rodzi się pytanie - jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Zacznijmy od oficjalnej informacji pochodzącej z Państwowej Komisji Wyborczej. Poniżej cytat:

„Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania”.

To niezwykle ważna informacja. Jeżeli nie wykonamy żadnego ruchu związanego z możliwością zmiany miejsca naszego głosowania, to będziemy mogli zagłosować tylko tam, gdzie robiliśmy to podczas poprzednich wyborów. W ogromnej większości przypadków będzie to komisja związana z naszym miejscem zamieszkania.

Jeżeli nie mamy stałego miejsca zameldowania lub jesteśmy zameldowani w innym miejscu, niż chcemy zagłosować, to musimy odwiedzić urząd gminy w której zamierzamy zagłosować i złożyć stosowny wniosek. Ten krok należy wykonać maksymalnie 5 dni przed wyborami. W przypadku wyborów parlamentarnych 2019 jest to 8 października. Posiadacze profilu zaufanego (eGO) mogą to zrobić przez internet.

Inną metodą jest zdobycie zaświadczenia o prawie do głosowania. Tę sprawę najlepiej wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza:

„Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim”.

Wniosek o takie zaświadczenie składa się w urzędzie gminy, w której jest się aktualnie ujętym w spisie wyborców. W tym przypadku musimy to zrobić maksymalnie 2 dni przed wyborami, czyli w przypadku wyborów parlamentarnych 2019 - najpóźniej 11 października.

Podsumowując - to urzędy gminy zajmują się możliwością zmiany miejsca głosowania. Po stosowne wnioski i więcej informacji odsyłamy właśnie do nich.

Komentarze