Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - jak wypełnić?

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - jak wypełnić? Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - jak wypełnić?

Na podstawie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyznawane są zasiłki czy ulgi. Dlatego warto dobrze przygotować się do jego składania i uważnie go wypełniać. Jak wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? 

Na początek kilka uwag, które mogą ułatwić procedurę:

  • wniosek warto wypełniać drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim tuszem;
  • wniosek może wypełnić osoba niepełnosprawna, jej opiekun, kurator lub dyrektor MOPS. W tym wypadku to oni powinni się pod nim podpisać.
  • Do wniosku trzeba dodać zaświadczenie lekarskie, które jest ważne przez 30 dni.
  • Dodatkowo trzeba dodać też ksero dokumentów medycznych, które poświadczają stan zdrowia.
  • Jeśli wniosek jest składany po raz kolejny, nie trzeba już załączać tych dokumentów, które zostały wcześniej złożone.

No dobrze, a jak konkretnie powinno się wypełniać wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Wypełnianie wniosku krok po kroku

Na początek trzeba zaznaczyć, czy wniosek jest składany po raz pierwszy i czy coś zmieniło się od ostatniego razu. Po raz pierwszy tzn. że wcześniej nie było prób ustalenia stopnia niepełnosprawności, a poprzedni status nie wygasł. Następnie trzeba podać wszystkie swoje dane. Osoby bezdomne lub pozostające w domu opieki mają czasem problem z tym punktem. Niezbędny jest dowód osobisty. Znajduje się tam miejsce na podanie adresu korespondencyjnego, a więc może być to adres ośrodka czy zaprzyjaźnionej parafii. Trzeba też podać numer kontaktowy.

Wymagane jest również podanie adresu, w którym niepełnosprawny jest zameldowany przynajmniej na pobyt czasowy. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto więc uregulować te formalności związane z meldunkiem. Jeśli niepełnosprawny jest ubezwłasnowolniony, to powinny zostać też podane dane przedstawiciela. Do wniosku trzeba wówczas dodać postanowienie sądu poświadczające ten fakt.

Wskazanie celu składania wniosku

Kolejny punkt to wskazanie celu, dla którego składany jest wniosek. Do wyboru są różnorodne możliwości, takie jak znalezienie zatrudnienia, szkolenia czy przejście rehabilitacji. Następnie trzeba uzasadnić wniosek. Wielu osobom nastręcza trudności opisanie swojej sytuacji w rubryce pod hasłem: „stan cywilny” i „stan rodzinny”. Chodzi jednak o podstawowe nakreślenie sytuacji, by członkowie komisji wiedzieli, czy dana osoba mieszka sama, czy z kimś. Wystarczą więc podstawowe określenia: panna, kawaler, osoba zamężna, wdowiec i: mieszka sam/ z siostrą itp.

W kolejnym punkcie trzeba zakreślić odpowiednie pola przy pytaniach o samodzielność w wykonywaniu poszczególnych czynności. Wniosek kończy się oświadczeniami o pobieranej emeryturze czy rencie. Istotny jest też czwarty punkt oświadczenia, w którym trzeba zaznaczyć, czy jest się w stanie przyjść samodzielnie na posiedzenie komisji. Jeśli nie, to wniosek zostanie dostarczony pocztą – wtedy trzeba zadbać o adres, pod którym niepełnoprawny będzie w stanie go odebrać.

Komentarze