Padaczka - jaki stopień niepełnosprawności?

Padaczka - jaki stopień niepełnosprawności? Padaczka - jaki stopień niepełnosprawności?

Większość osób wie niewiele na temat padaczki. Z jakim stopniem niepełnosprawności się wiąże? Czy chorzy mogą na coś liczyć, jeśli chodzi o ulgi i dofinansowania? Sprawdzamy, jak to wygląda od strony prawnej.

Padaczka to choroba polegająca na ponawiających się napadach drgawek i utraty świadomości. Niektóre dotknięte nią osoby prowadzą auto, pracują i tylko czasami zmagają się z atakami o łagodnym nasileniu. Inni praktycznie nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, nie znając dnia ani godziny ataku. To utrudnia jednoznaczne stwierdzenie, jaki stopień niepełnosprawności mają takie osoby. Dlatego każdorazowo jest to ustalane przez specjalną komisję.

Wniosek o określenie stopnia niepełnosprawności

Komisja określająca stopień niepełnosprawności chorych na padaczkę sprawdza:

  • czy osoba jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania,
  • czy jest zdolna do pracy,
  • czy jej organizm jest w pełni sprawny.

Na tej podstawie może zostać wydane orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub zaawansowanym stopniu niepełnosprawności, a także ewentualnej niezdolności do pracy. To na ich podstawie będą przyznawane zasiłki czy ulgi. Chorzy na padaczkę powinni jednak wiedzieć, że automatycznie nie przysługuje im żadne przywileje – muszą potwierdzić chorobę, składając wniosek.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia lekarskie – w przypadku osoby chorej na padaczkę, chodzi o opinię neurologa i kopię badań neurologicznych. Nie jest podstawą do wydania decyzji opis samopoczucia czy przykrych wypadków, jakie miały miejsce z powodu choroby. Można jednak załączyć np. karty poświadczające hospitalizację, by wykazać, że napady zdarzają się często i znacznie utrudniają życie. Co ważne, orzeczenie będzie wydane bezterminowo lub na określony czas, np. rok lub dwa lata. Później trzeba je odnowić, przedstawiając dowody na to, że stan zdrowia jest niezmieniony lub się pogorszył.

Przyznawanie chorym na padaczkę stopni niepełnosprawności

W praktyce większość chorych na padaczkę żyje normalnie i funkcjonuje w społeczeństwie na podobnych zasadach jak inni. Jedynie od czasu do czasu przytrafia im się nieprzyjemny atak, a niekiedy odpowiednio o siebie dbając, można go uniknąć. Dlatego większości chorym niestety nie przysługuje żaden stopień niepełnosprawności.

Wyjątkiem są zwykle osoby, które cierpią na różne choroby, a wśród nich – padaczkę. Osoba, która i tak ma problemy z poruszaniem się czy wzrokiem, a jeszcze do tego w każdej chwili może stracić przytomność, ma duże szanse na orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy.

Padaczka a lekki stopień niepełnosprawności

Większość chorych po złożeniu wniosku może liczyć najwyżej na orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Jednak nawet ono daje pewne uprawienia, jak zniżki na bilety u niektórych przewoźników czy odliczenia PIT. Zazwyczaj orzeczenie o ciężkiej lub umiarkowanej niepełnosprawności dostają ci, którzy mimo leczenia nie odczuwają poprawy stanu zdrowia.

Komentarze