Słaba pamięć i brak koncentracji. Jakie są powody dekoncentracji i otępienia

Słaba pamięć i brak koncentracji. Jakie są powody dekoncentracji i otępienia Słaba pamięć i brak koncentracji. Jakie są powody dekoncentracji i otępienia

Pamięć jest czymś, co utrwala przeżyte doświadczenia i nabyte informacje oraz je rekonstruuje i odtwarza. Pamięć, jest niewątpliwie częścią całego mechanizmu, który dojrzewa i kształtuje się w układzie nerwowym. Pamięć w ujęciu nieco bardziej prostszym jest więc pewnym urywkiem rzeczywistości, która na stałe wpisała się w życie człowieka. Pamięć to przede wszystkim przeżycia danej jednostki. Słaba pamięć i brak koncentracji może być wynikiem wielu dolegliwości. Może być to po prostu skutek nieprzespanej nocy czy silnego stresu w którym aktualnie znalazła się jednostka. Nie należy jednak tego bagatelizować, jeżeli zanik pamięci i brak koncentracji występuje często i z coraz to większą częstotliwością, możemy mówić o podłożu psychicznym, takim jak np. schizofrenia czy początki depresji lub nerwicy. Brak koncentracji i słaba pamięć może także wynikać z osiągnięcia pewno pułapu wiekowego. Jak więc widać, przyczyn słabej pamięci oraz braku koncentracji może być naprawdę wiele. Przyjrzyjmy się im z bliska.

Słaba pamięć i dekoncentracja u dzieci

Dzieci dosyć często miewają problemy ze skupieniem się na jednej czynności. Może to wynikać z ich jeszcze dziecięcego roztargnienia. Jednak przyczyn braku koncentracji można doszukiwać się także w nieco innych źródłach. Słaba pamięć czy też dekoncentracja dziecka może być wynikiem np. przebytej choroby, przemęczenia, roztargnienia, braku chwili dla siebie czy też poważniejszych schorzeń na tle psychicznym. Pamiętajmy jednak, że koncentracja dziecka na jednej czynności zazwyczaj jest czymś krótkotrwałym i bardzo selektywnym. Czasami brakiem koncentracji a w rezultacie nie zapamiętaniem właściwej ilości materiału, może być nieprawidłowe przyswajanie danej wiedzy lub jakieś silne napięcie emocjonalne uniemożliwiające dziecku prawidłowe funkcjonowanie.

Słaba pamięć i dekoncentracja u osób starszych

Zarówno pamięć jak i koncentracja to tzw. czynności poznawcze człowieka, które słabną wraz z wiekiem. Po 60 roku życia nasza pamięć może zaczynać pracować już nieco inaczej, wolniej czy też gorzej. Może być to spowodowane przebytymi chorobami, utratą kogoś bliskiego, prowadzeniem samotnego trybu życia, czy też właśnie w ten sposób mogą zaczynać się choroby tzw. wieku starczego m. in. choroba Alzheimera. U osób strasznych występowanie pewnych luk w pamięci czy też przypominanie sobie wielu wątków pochodzących z okresu dzieciństwa jest czym bardzo naturalnym. Działa tutaj tzw. pamięć wsteczna, która to polega właśnie na takim przypominaniu sobie odległych czasów dzieciństwa i młodości.

Jak sobie radzić ze słabą pamięcią i dekoncentracją?

Tak naprawdę możliwości jest kilka. W przypadku dziecka czasami wystarczy je odrobinę czymś zaciekawić lub dać mu wypocząć po ciężkim dniu w szkole i dopiero od niego wymagać aktywności czy też odrobienia pracy domowej, w przypadku dorosłego istotna jest właściwa regeneracja sił i należyty relaks. W momencie gdy organizm jest przemęczony przyswaja dużo mniej informacji aniżeli ten, który jest wypoczęty i gotowy do działania. W przypadku osób starszych warto zwrócić się po pomoc do lekarza, by on zdiagnozował stan zdrowia i zdecydował czy te zaniki pamięci wynikają tylko z wieku czy może ich przyczyna tkwi głębiej. Jeżeli jednak za równo u dziecka jak i u dorosłego zaniki pamięci i brak koncentracji będą problemem cyklicznym, powtarzającym się, należy bez wątpienia niezwłocznie udać się po poradę do lekarza, nie wolno bagatelizować takiej przypadłości, ponieważ może być ona symptomem poważniejszej choroby czy dolegliwości.

Komentarze