Jak wygląda atak schizofrenii?

Jak wygląda atak schizofrenii? Jak wygląda atak schizofrenii? - fot. freepik.com

Czym jest schizofrenia? Schizofrenia to choroba przewlekła, która wymaga leczenia. Jej istotną cechą są zaburzenia psychotyczne. Mają one konkretne źródło. Może ono mieć także różne pochodzenie. Inne mogą być objawy czy przebieg. Do nich dostosowuje się sposób leczenia. Schizofrenia pojawia się zwykle pomiędzy 16 a 30 rokiem życia. Jej przyczyny dogłębnie nie są wyjaśnione. Jednak zalicza się do nich: uwarunkowania genetyczne, biochemiczne, zmiany struktury mózgu, zaburzenia autoimmunologiczne, zakażenia przez wirusy bądź czynniki psychologiczne czy społeczne.

Wedle informacji przytaczanych przez Światową Organizację Zdrowia na schizofrenię cierpi ok. 21 milionów ludzi na całym świecie. Przyjmuje się, ze w Polsce może ta choroba dotyczyć ok. miliona osób. W takim samym stopniu podatni są na nią mężczyźni jak i kobiety. W Polsce wiedza na temat tejże choroby nie jest zbyt powszechna. W naszym kraju istnieje swego rodzaju strach prze nią. Dlatego często są powielane nieprawdziwe informacje odnośnie tejże choroby.

Jak wygląda atak schizofrenii? - fot. freepik.com

 

Jakie są jej objawy schizofrenii? Jak można się z niej wyleczyć?

Do objawów schizofrenii należą urojenia (nieprawdziwe sądy) czy omamy (dostrzeganie czegoś nieistniejącego). Są to tzw. objawy wytwórcze. Występują także objawy negatywne. Ta grupa objawów to choćby mniejsza podatność na emocje, obniżenie zainteresowań, a także izolowanie się od ludzi. Występują jeszcze objawy poznawcze. Należą do nich zakłócenia koncentracji czy pamięci (głównie tej operacyjnej, czyli odpowiedniej do pamięci operacyjnej komputera).

Proces leczenia tej choroby jest długotrwały. Często jest to łączenie farmakoterapii i psychoterapii. Głównie używa się leków przeciwpsychotycznych. Ważna jest rozmowa z chorym, a także bliskość rodziny pacjenta.

Jak wygląda atak schizofrenii? 

Ludziom chorym na schizofrenię może wydawać się, że to świat wokół nich się zmienił. Mogą myśleć, że ludzie się od nich odwrócili bądź że stanowią jakieś zagrożenie dla nich. Trudniej może być pracować czy funkcjonować. Schizofrenia jest chorobą, która z pewnością nie powinna budzić lęku, a przede wszystkim więcej zrozumienia, ale także pobudzać do większej świadomość oraz wiedzy.

Komentarze