Zwolnienie pracownika po 50 roku życia. Jakie prawa przysługują pracownikowi?

Zwolnienie pracownika po 50 roku życia. Jakie prawa przysługują pracownikowi? Zwolnienie pracownika po 50 roku życia. Jakie prawa przysługują pracownikowi?

Wiele osób po ukończeniu 50 roku życia obawia się o swoją posadę. NIe czują się pewnie w firmie. Boją się, że młode pokolenie ich pokona i utracą pracę. Kodeks pracy jednak zawiera specjalne regulacje dotyczące pracowników po 50-tce. Nie można ich zwolnić. Dodatkowo trzeba im zapewnić odpowiednie warunki pracy. Więcej poniżej!

Zwolnienie pracownika po 50 roku życia. Umowa o pracę gwarancją zatrudnienia!

Wiele osób 50+ obawia się o swoje zatrudnienie. Jeśli jednak pracują w oparciu o umowę o pracę i są w wieku przedemerytalnym - nie mają się czego obawiać. Zgodnie z kodeksem pracy są oni pod specjalną ochroną. Wyjątek stanowią osoby, które uzyskały prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub te pracujące na umowach cywilnoprawnych.

Pracownik 50+ i dodatkowe przywileje

Pracownik po 50 roku życia ma również prawo do dodatku wyrównawczego za zmianę warunków pracy. Dodatek wyrównawczy przysługuje między innymi w przypadku zwolnień grupowych w pracy. Pracownik przed emeryturą jest pod specjalną ochroną.  Warto też wspomnieć o zasiłku chorobowym dla osób 50+. W przypadku np. pobytu w szpitalu pracownik dostaje 80% wynagrodzenia.  Wszystkie te regulacje mają na celu zapewnić bezpieczeństwo i poczucie komfortu osobom 50+. W dzisiejszej dobie wielu z nas obawia się o utratę pracy. Osobom po 50-tce trudniej znaleźć zatrudnienie - między innymi przez stan zdrowia. Mają prawo też doczekać zasłużonej emerytury bez większego stresu. 

Komentarze