Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia. Zwolnienie lekarskie szpitalne po 50 roku życia.

Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia. Zwolnienie lekarskie szpitalne po 50 roku życia. Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia. Zwolnienie lekarskie szpitalne po 50 roku życia.

Zasiłek chorobowy wypłaca się wtedy, gdy okres niezdolności do pracy przekracza pulę dni, za które wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe. Zwykle wynosi on 80% wynagrodzenia lub przychodu, a w przypadku pobytu w szpitalu – 70%. Jednak w przypadku osób po 50 roku życia jego wysokość oblicza się inaczej.

Wynagrodzenie chorobowe dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim po 50 roku życia

Pracownik, który ukończył 50 lat, ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego w ciągu pierwszych 14 dni niezdolności do pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi co najmniej 80% wynagrodzenia.

Szczególna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy:

  • pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy,
  • niezdolność do pracy powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy w przypadku zwolnienia lekarskiego po 50 roku życia

Pracownik, który ukończył 50 lat, ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego w ciągu pierwszych 14 dni niezdolności do pracy. Od 15 dnia przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Obejmuje ono zarówno okresy niezdolności do pracy, jak i poddawania się badaniom przewidzianym dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz podczas stacjonarnego leczenia odwykowego. Zasiłek chorobowy dla osób po 50 roku życia wypłaca się przez okres nie dłuższy niż 182 dni. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy niezdolność jest spowodowana gruźlicą albo występuje w okresie ciąży – wówczas okres ten wydłuża się do 270 dni.

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania

W przypadku osób, które ukończyły 50 lat przewiduje się pewne sytuacje, w których prawo do zasiłku chorobowego nabywa się od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Dzieje się tak wtedy, gdy niezdolność powstała na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo gdy pracownik podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 10 ostatnich lat. Zasiłek bez okresu wypowiedzenia otrzymują również pracownicy, u których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową.

Zwolnienie lekarskie szpitalne po 50 roku życia

W przypadku pracowników leczących się w szpitalu wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80% podstawy wynagrodzenia. W pewnych sytuacjach może ona jednak być równa nawet 100%. Prawo takie mają pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w pracy albo drodze do lub z pracy, cierpią na chorobę zawodową bądź też poddają się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W przypadku zwolnienia lekarskiego szpitalnego po 50 roku życia pracownicy mają prawo do pobierania zasiłku w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku dłuższych okresów leczenia, od 34 dnia włącznie wysokość zasiłku wynosi 70%.

 

Komentarze