Znaczny stopień niepełnosprawności - ulgi, zasiłek, przywileje

Znaczny stopień niepełnosprawności - ulgi, zasiłek, przywileje Znaczny stopień niepełnosprawności - ulgi, zasiłek, przywileje

Im większa niepełnosprawność, tym większe przywileje. Dlatego to właśnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na najwięcej ulg, zasiłków i przywilejów.

Tym, co najbardziej rozczarowuje zwykle osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności jest fakt, że nie przysługują im żadne zasiłki. Rzeczywiście, mogą na nie liczyć raczej osoby o dużych problemach z poruszaniem się. Wśród ulg dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności można znaleźć takie jak:

  • dodatek pielęgnacyjny dla osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • dodatek pielęgnacyjny dla osób po 75 r. ż. - w obu przypadkach 215,84 zł.
  • Zasiłek pielęgnacyjny, czyli również 215,84 zł wypłacane jest, jeśli nie obowiązuje dodateko pielęgnacyjny osobom, które mieszkają samodzielnie (tzn. nie w domu opieki, ośrodku opiekuńczym itp.)

To jednak nie jedyne, co przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Inne odliczenia, ulgi, przywileje dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Odliczać od podatku można sobie wydatki na modernizację i dostosowanie mieszkania czy pojazdu do swoich potrzeb. Z kolei program PFRON, wraz z akcją „Aktywny Samorząd”, to coś dla osób, które korzystają z wyjazdów rehabilitacyjnych. Mogą one dzięki nim ubiegać się o dofinansowanie wydatków poniesionych na te wyjazdy. Wniosek wystarczy złożyć w Centrum Pomocy Rodzinie w swojej okolicy. Na taką rehabilitację kieruje lekarz. Największe szanse mają osoby o niskich dochodach i właśnie te, które są poważnie niesprawne. Maksymalnie można dostać 1254 zł.

Komunikacja miejska, a znaczny stopień niepełnosprawaności

Niestety dość zawiły jest system przyznawania ulg dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w środkach komunikacji. Można wyróżnić wiele różnych zniżek:

  • 37 proc. ulgi dla tych, którzy podróżują drugą klasą TLK, pociągu pospiesznego, ekspresu.
  • 51 proc. dla niewidomych, którzy podróżują drugą klasą TLK, pociągu pospiesznego, ekspresu.
  • 49 proc. zniżki w osobowych pociągach PKP i Kolei Regionalnych w drugiej klasie.
  • 93 proc. upustu dla niewidomych w osobowych pociągach PKP i Kolei Regionalnych w drugiej klasie.
  • 78 proc. dla dzieci niepełnosprawnych.
  • W busach prywatnych mogą obowiązywać dodatkowe ulgi.
  • W miastach samorządy ustalają własne zasady.

Osoba towarzysząca osobie w znacznym stopniu niepełnosprawnej/niewidomej może liczyć na 95 proc. zniżki na bilet niezależnie od rodzaju pociągu. Ten stopień niepełnosprawności uprawnia też do otrzymania karty parkingowej. Wniosek składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności płacą za TV?

Niektórzy operatorzy przyznają ulgi na telefon czy internet dla osób niepełnosprawnych. Zazwyczaj można liczyć na 30-50 proc. zniżki. Obowiązuje też zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego. I choć i tak trwają rozmowy nad jego zniesieniem, a większość osób go nie płaci, to dobrze wiedzieć, że inwalidzi są całkowicie zwolnieni z tego obowiązku.

 

Komentarze