Jak będą funkcjonować przedszkola po 6 maja?

Jak będą funkcjonować przedszkola po 6 maja? Jak będą funkcjonować przedszkola po 6 maja?

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego wraz z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczące funkcjonowania przedszkoli po 6 maja br.

Po 6 maja br. otwarte zostaną przedszkola, a także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Organ prowadzący zajęcia  będzie miał możliwość ograniczenia grupy podopiecznych  ze względów epidemiologicznych. Przede wszystkim z opieki przedszkolnej po 6 maja będą mogli skorzystać rodzice dzieci, których dzieci nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi. Priorytetem będzie opieka dla dzieci osób, które prowadzą działania związane z zapobieganiem epidemii wirusa COVID-19.
 

Organ prowadzący przedszkole ma pomóc dyrektorowi w zorganizowaniu opieki nad dziećmi, przygotować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, a także zapewnić środki higieniczne do właściwego działania jednostki.
 

Dyrektorzy zobowiązani są do zorganizowania zajęć dla dzieci, co za tym idzie do wyznaczenia miejsc, gdzie będą odbywać się zajęcia. Dodatkowo ważne jest, aby ogólnodostępny był płyn do dezynfekcji rąk jak również inne środki ochrony osobistej. Istotnym jest również, aby dyrektor placówki wdrożył procedury na wypadek zakażenia. Ważna jest również szybka komunikacja z rodzicami.


 

Do obowiązków nauczyciela trzeba zaliczyć przede wszystkim wyjaśnienie rodzicom zasad bezpieczeństwa panujących w placówce. Ponadto istotnym jest, aby nie dopuszczać do sytuacji, w których dzieci będą przebywać w większych skupiskach. Jak doprezycował minister Szumowski na jednego opiekuna ma przypadać 12 dzieci. Ważne jest to, aby dzieci często myły ręce przede wszystkim przed jedzeniem i po wyjściu z toalety.
 

Rodzice natomiast powinni zadbać, by dzieci, które ukończyły 4 rok życia wyposażone były w osłonę ust i nosa.  Jednakże dzieci w sali nie będą musiały w nich przebywać, doprezycował mnister. Powinni też przekazywać dyrekcji aktualne informacje o stanie zdrowia swych dzieci. Istotne jest też, żeby przypominać dziecku o zasadach higieny. Bardzo ważne jest, że nie należy posyłać dziecka do placówek przedszkolnych, kiedy ktoś z domowników odbywa kwarantannę.

 

 

Komentarze