Psychologia gestów - znaki niewerbalne mówią więcej niż słowa

Psychologia gestów - znaki niewerbalne mówią więcej niż słowa Psychologia gestów - znaki niewerbalne mówią więcej niż słowa

Właściwa komunikacja interpersonalna powinna opierać się za równo na komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej. Komunikacja werbalna, to taka, którą wyraża się za pomocą słów, natomiast komunikacja niewerbalna skupiona się na gestykulacji oraz ogólnych zachowaniu się danej jednostki. Tak naprawdę człowiek nie jest w stanie do końca zapanować nad swoją mową ciała, dlatego można z niej dużo więcej odczytać aniżeli z komunikacji werbalnej. Komunikacja niewerbalna jest swego rodzaju wzmocnieniem czy też uzupełnieniem komunikacji opartej na mowie.

Rodzaje komunikacji niewerbalnej

Wyróżnić można kilka typów komunikacji niewerbalnej. Do tych najbardziej znanych zaliczyć można: parajęzyk, czyli najprościej rzecz ujmując ton głosu, który zazwyczaj zdradza to co naprawdę czuje osoba mówiąca, kinezjetykę, czyli wszystko to co dzieje się z ciałem człowieka podczas mówienia (np. mimika twarzy, gestykulacja, spojrzenie itp.), samoprezentację, jak sama nazwa wskazuje jest to wszystko to co charakteryzuje z człowieka z zewnątrz (np. makijaż, ubiór, akcesoria, biżuteria), dotyk, może świadczyć o stopniu zażyłości rozmówców, proksemikę, czyli inaczej rzecz ujmując pewien dystans, który powinien zostać zachowany pomiędzy rozmówcami, tak by ich sfera osobista nie została naruszona, chronemikę, czyli kwestie związane z punktualnością rozmówców oraz elementy otoczenia, czyli wszystko to co wpływa na nastrój i klimat, może być to np. kolor ścian, oświetlenie czy nawet temperatura w pomieszczeniu. Jak więc widać, na komunikację niewerbalną składa się wiele elementów pośrednich, które w całości tworzą coś, co śmiało nazwać można mową ciała.

Co mówią Twoje gesty?

Znaki niewerbalne są w stanie powiedzieć o wiele więcej aniżeli wypowiadane przez człowieka słowa. Okazuje się, że już sama mimika twarzy, wyrażać może takie emocje jak: strach, cierpienie, szczęście, radość, zdziwienie, smutek, niesmak, rozgoryczenie, pogarda, wstręt, lekceważenie, zdecydowanie i niezdecydowanie, wściekłość, gniew, zażenowanie. Kolejnymi elementami komunikacji niewerbalnej, które mogą zdradzić bardzo wiele są gesty. Gestem, nazywa się dowolny ruch ciała, który może być wykonany przez daną osobę świadomie lub nieświadomie. Każdy gest ma swoje znaczenie. Jeżeli np. osoba mówiąca porusza nerwowo rękami, można powiedzieć, że się denerwuje, natomiast jeżeli jej gestykulacja dłońmi jest spójna i spokojna można mówić o takiej osobie, że jest bardzo pewna siebie i dobrze przygotowana do rozmowy. Tak naprawdę całe nasze ciało wyraża jakieś komunikaty poprzez postawę interpersonalną, czyli prościej rzecz ujmując to czy rozmówca lubi czy nie lubi drugiego rozmówcy, cechy osobowości, pozycja jaką rozmówca przyjmuje w społeczeństwie czy też aktualny stan emocjonalny w jakim się znajduje.

Która komunikacja jest trafniejsza?

Tak naprawdę nie da się do końca oddzielić jednej komunikacji od drugiej. Faktem niepodważalnym jest to, że komunikacji werbalnej zawsze odpowiada jakiś aspekt niewerbalny, dlatego właśnie osoby, które potrafią odczytać znaczenie gestów, mimiki czy postawy ciała rozumieją prawdziwy przekaz komunikatu, który niekiedy jest całkowicie inny aniżeli ten słowny (werbalny). Słowa są czymś ulotnym i krótkotrwałym, natomiast gesty i ruchy ciała człowiek wykonuje cały czas, jest to bardziej ciągła i spójna całość, która tworzy różnego rodzaju komunikaty.

Komentarze