Jak przestawiamy czas w październiku?

Jak przestawiamy czas w październiku? Jak przestawiamy czas w październiku?

Wielu z nas bardzo często ciężko znosi zmianę czasu, która niestety jest nie unikniona. Kiedy nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy? Jak przestawiamy czas w październiku? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to jak długo będzie występować jeszcze zmiana czasu i kiedy nastąpi najbliższa.

Jak przestawiamy czas w październiku? 

W naszym kraju zmiana czasu występuję tylko i wyłącznie dwa razy w ciągu roku. Pierwsza zmiana czasu zawsze występuje w ostatnią niedziele marca, jest to zmiana z czasu zimowego na letni. Natomiast druga zmiana czasu występuje w październiku i jest to ostatnia niedziela w miesiącu. W okresie letnim nasze zegarki przesuwamy o godzinę do przodu dzięki czemu nasz dzień staje się dłuższy. Natomiast w okresie zimowym przesuwamy zegarki jedną godzinę w tył stąd dni stają się krótsze, niż latem.

Jak przestawiamy czas w październiku? - fot. freepik.com

 

Kiedy zmiana czasu? 

Obecnie po zmianie czasu, która miał miejsce 29 marca żyjemy w czasie letnim i oczekujemy na kolejną zmianę tym razem zimową. Najbliższa zmiana czasu odbędzie się w październiku, a dokładnie w ostatnią niedziele miesiąca - 25.10.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

W ostatnim czasie pojawił się również pomysł na rezygnacje ze zmiany czasu. Państwa, które zdecydują się na nią pozostaną w niej na zawsze. Kraj może zdecydować się tylko na jedną, letnią bądź zimową. Ostateczna zmiana czasu nastąpi w 2021 roku. Będzie to marzec bądź październik w zależności od tego jaką kraj podejmie decyzje. Polska w związku z tym podjęła już pewne korki i postanowiono przeprowadzić konsultacje, które mają na celu pomóc w podjęciu decyzji. Okazuje się, że większość Polaków, około 78% poparłoby rezygnację i zdecydowałby się na likwidację dwóch czasów i wybór jednego.

Jak przestawiamy czas w październiku? - fot. freepik.com

Komentarze