Jak wygląda pierwsza chemioterapia?

Jak wygląda pierwsza chemioterapia? Jak wygląda pierwsza chemioterapia? - fot. freepik.com

Jak wygląda pierwsza chemioterapia?

Osoby po raz pierwszy przechodzące chemioterapię często nie wiedzą jakie mogą mieć oczekiwania odnośnie tego rodzaju leczenia nowotworów. Pojawiają się pytania dotyczące jej skuteczności, skutków oraz tego jakie mogą być działania niepożądane. Dodatkowo bardzo ważną kwestią z punktu wiedzenia pacjenta jest też to jak się do niej przygotować. Często niezrozumiały język medyczny jakim posługuje się służba zdrowia sprawia, że pacjent staje się bardziej przytłoczony.

Czym jest chemioterapia?

Chemioterapia jest leczeniem, które polega na zastosowaniu leków zabijających komórki nowotworowe, spowalniają ich rozwój bądź je uszkadzają.

Jak należy przygotować się do chemioterapii?

W celu dobrego przygotowania się do chemioterapii trzeba rozpocząć zbieranie ważnych informacji. Ma to wpływ na dobre zorganizowanie oraz na potrzebne zaplanowanie działań. Dla pacjenta jest to bardzo stresujące. Warto dlatego także zmierzyć się ze strachem. Należy nie dopuszczać do sytuacji, w której strach przejmie kontrolę nad sytuacją, życiem i samym człowiekiem. Trzeba o tym mówić i rozmawiać. Można rozmawiać z kimś bliskim albo np. z osobą duchowną. Trzeba dać ujście złym emocjom.

Jak przygotować się do chemioterapii? - fot. freepik.com

Przed rozpoczęciem chemioterapii warto także zadbać o zdrowie. Należy przez to rozumieć wzmocnienie swojego organizmu oraz zadbanie o ignorowane do tej pory sprawy zdrowia. Warto w tym miejscu wspomnieć o zdrowej i zbilansowanej diecie.

Pomocne rady podczas leczenia chemioterapią

1.Postarać się o zrozumieć ogólny plan leczenia.

2. Postarać się zrozumieć warunki swojego ubezpieczenia.

3.Poznać rozwiązania proponowane przez Swojego pracodawcę.

4.Poznać rozwiązania odnośnie spraw związanych z wynagrodzeniem w przypadku niepełnej zdolności do pracy.

Bardzo ważne jest, by pamiętać o tym, że wiele zależy od nastawienia. Nieprawdą jest to, że od sam człowiek nic nie może zdziałać. Zawsze warto wierzyć, że z wszystkimi trudnościami da się wygrać.

Komentarze