Nakazane święta kościelne. Jakie święta kościelne są obowiązkowe?

Nakazane święta kościelne. Jakie święta kościelne są obowiązkowe? Nakazane święta kościelne. Jakie święta kościelne są obowiązkowe?

Nie wszystkie święta kościelne są obowiązkowe. Wśród świąt kościelnych wyróżnia się tzw. święta nakazane, w których to wierni maja obowiązek brania udziału, aktywnego uczestnictwa oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Wyróżnić można także tzw. święta nieobowiązkowe, które także odbywają się w kościele, jednak wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w nich, jest to tylko i wyłącznie ich dobrowolna decyzja. O tym jakie święta są tymi nakazanymi a które zalicza się do grona pozostałych ważnych świat katolickich mówi Kodeks prawa kanonicznego. Warto także wspomnieć, że dla chrześcijan, podstawowym i obowiązkowym świętem jest uczestniczenie w każdej niedzielnej mszy świętej.

Święta nakazane w Kościele

Jak już wyżej wspomniano, obowiązkiem każdego wiernego jest uczestnictwo w co niedzielnej mszy. Do świąt nakazanych zalicza się: Święto Świętej Bożej Rodzicielski, przypadające na 1 stycznia, Święto Trzech Króli, inaczej nazywane Objawieniem Pańskim, które przypada na 6 stycznia, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Boże Ciało, przypadające 60 dni po Wielkanocy, inaczej nazywane Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, przypadające na 15 sierpnia i będące dniem wolnym od pracy, Święto Wszystkich Świętych, które to obchodzone jest 1 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia a dokładniej pierwszy dzień przypadający na 25 grudnia. Jak więc można zauważyć, w całym roku świąt nakazanych jest bardzo mało, każde z tych świąt nakazanych wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia we mszy oraz adekwatnego celebrowania danej uroczystości. W czasie wszystkich tych świąt ludzie w zdecydowanej większości mają dzień wolny od pracy, by mogli oni należycie obchodzić daną uroczystość.

Pozostałe ważne święta (nieobowiązkowe)

Do pozostałych ważnych świąt w Kościele katolickim, zaliczyć można: Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane inaczej Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, Uroczystość św. Józefa, Poniedziałek Wielkanocny, Zesłanie Ducha Świętego, inaczej nazywane Zielonymi Świątkami, Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, Uroczystość Świętego Piotra i Pawła, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Boże Narodzenie, a dokładniej drugi dzień, przypadający na 26 grudnia. Są to święta ważne, lecz nie obowiązkowe. Oznacz to, że nie trzeba uczestniczyć we mszy.

W razie wątpliwości

Gdyby któreś ze świąt Kościelnych budziło wątpliwości, czy jest ono świętem nakazanym czy też tzw. pozostałym ważnym świętem (tzn. nieobowiązkowym), wszelkie wątpliwości można rozwiać sięgając po Kodeks Prawa Kanonicznego pochodzący z 1983 roku lub Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pochodzący z dnia 4 marca 2003 roku. Właśnie w tych dokumentach katolickich są jasno uszczegółowione kwestie obowiązkowości lub jej braku.

Komentarze