Jak wygląda różaniec za zmarłego przed pogrzebem?

Jak wygląda różaniec za zmarłego przed pogrzebem? Jak wygląda różaniec za zmarłego przed pogrzebem? - fot. freepik.com

Jak wygląda różaniec za zmarłego przed pogrzebem?

W chrześcijaństwie modlitwa za zmarłych ma wielkie znaczenie. Wśród wielu modlitw różaniec jest tą szczególną. Jest bardzo cenną modlitwą. Jest on kojący dla serca człowieka. Modlitwa za zmarłych ma pomóc człowiekowi po jego śmierci. Dla żywych natomiast przynieść ukojenie po stracie zmarłego oraz pomóc w rozmyślaniach odnośnie przemijalności i chwilowości życia człowieka.

Znaczenie modlitwy różańcowej dla ludzi wierzących jest bardzo istotne. Różaniec od dawna był bardzo ważną częścią modlitw po śmierci człowieka. Różaniec za zmarłego może być odmawiany w domu lub też w kaplicy przed pogrzebem. Czasem odmawiany jest w domu i w dniu pogrzebu w kaplicy.

Modlitwa różańcowa znana jest od czasów średniowiecza. Ale upowszechniona została w XIX w. Jest to modlitwa o charakterze medytacyjnym. Odmawianie różańca jest nieustannie praktykowane przez katolików podczas uroczystości związanych z pogrzebem i śmiercią człowieka. Jednak nie tylko wtedy i w takich okolicznościach. Sam różaniec składa się z czterech części, tzw. tajemnic. Są nimi: tajemnice radosne, światła, bolesne oraz chwalebne.

Jak wygląda różaniec za zmarłego po jego śmierci?

Jak wygląda różaniec za zmarłego po jego śmierci? - fot. freepik.com

Różaniec rozpoczyna się znakiem krzyża. Później ma miejsce odmówienie składu apostolskiego. Dalej wymieniamy tajemnicę, którą będziemy rozważać. Po rozważeniu każdej z tajemnic odmawiamy 1 raz „Ojcze nasz”, następnie 10 razy modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Później 1 raz „Chwała Ojcu” oraz 1 raz „Wieczny odpoczynek”. Po każdej tajemnicy ma miejsce powtórzenie tej sekwencji.

Podczas modlitwy używa się różańca (przedmiotu). Może być on wykonany z metalu, drewna, tworzywa czy nawet innych materiałów. Jako przedmiot jest wykonany w taki sposób, że na sznur są nawinięte tzw. paciorki. Odmawiając modlitwę różańcową przesuwa się palcami paciorki. Taka forma modlitwy pomaga się skupić oraz łatwo odliczać ilość modlitw już odmówionych.

Różaniec po śmierci zmarłego w tradycji

Różaniec po śmierci zmarłego w tradycji - fot. freepik.com

Przez trzy dni od śmierci czuwano przy zmarłym. Potrzebna była osoba potrafiąca poprowadzić za niego modlitwę różańcową. Jej zadaniem było przewodzenie modlitwie. Sprawność prowadzenia modlitwy różańcowej była rzeczą niezwykle istotną. Śpiewano także pieśni oraz dokonywano osobistego pożegnania zmarłego.

Różaniec jest modlitwą nieprzerwanie związaną z tradycją katolicką. Jest modlitwą niezwykle ważną dla ludzi wierzących. Dlatego jego miejsce w tradycji chrześcijańskiej jak również w obrzędach pogrzebowych jest niezwykle istotne.

Komentarze