Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym

Niewiele grup może liczyć na tak liczne przywileje podatkowe, jak osoby niepełnosprawne. Sprawdzamy, jakie ulgi podatkowe przysługują niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i podajemy przykłady takich odliczeń.

Odliczenia kosztów rehabilitacji

W prawie zapisana jest dość ogólna kategoria wydatków, które „ułatwiają wykonywanie czynności życiowych”. To na tyle szerokie pojęcie, że warto je lepiej wyjaśnić. Chodzi o wydatki związane z rehabilitacją lub codziennym funkcjonowaniem, które są bezpośrednio związane ze stanem zdrowia. Chodzi więc np. o takie pomoce jak pomoc psa lub przewodnika dla osoby niewidomej do kwoty 2280 zł rocznie czy tłumaczenie na język migowy. Odliczeniu podlegają też leki, choć do wartości pomniejszonej o 100 zł miesięcznie – warto mieć dowody zakupu z apteki. Powinny one być przepisane przez lekarza specjalista, tzn. nie można odliczać sobie np. witamin czy suplementów stosowanych z własnej inicjatywy.

Odliczenia związane z transportem

Jeśli niepełnosprawny ma samochód, to może odliczyć sobie rocznie maksymalnie 2280 zł na benzynę czy naprawy. Samochód może być też jego współwłasnością lub należeć do osoby, która go utrzymuje. Odlicza się też transport np. taksówką specjalnie przystosowaną do przewożenia osób niepełnosprawnych. Z kolei jeśli samochód zostanie w jakiś sposób dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego, to odliczyć można te wydatki w całości, bez żadnych limitów. Chodzi np. o montaż podnośnika czy specjalną przebudowę foteli dla potrzeb osób niewidomych. W taki sam sposób można też dostosowywać mieszkania – budować podjazdy czy przebudowywać łazienki.

Rehabilitacja a odliczenia PIT

Kolejną kategorię odliczeń stanowi szeroko pojęta rehabilitacja. Obejmuje to wyjazdy prozdrowotne do sanatoriów czy na obozy, o ile nie są one dofinansowane czy opłacane z innych funduszy (np. PFRON czy z pracy). Odlicza się też sprzęt związany z chorobą: protezy, laski czy okulary, a także jego naprawę. Zalicza się do tej kategorii również literaturę, która jest potrzebna np. żeby wdrożyć nową formę terapii lub nauczyć się niezbędnej umiejętności.

Dodatkowe zasady, które warto znać

Większość z tych wydatków nie budzi kontrowersji, a ich pełna lista jest zawarta w ustawie. Najwięcej nieporozumień wiąże się z szerokim pojęciem rehabilitacji. Niestety nie obejmuje ono wszystkich zabiegów medycznych, mimo że każdy z nich służy z zasady przywracaniu sprawności, a więc... rehabilitacji. W interpelacjach indywidualnych Urzędy Skarbowe niejednokrotnie odrzucały jednak wnioski o zwrot kosztów np. operacji, tłumacząc, że chodzi wyłącznie o to, co mieści się w wąskim pojęciu rehabilitacji: masaże i zabiegi mające przywrócić sprawność np. po wypadku.

Warto pamiętać, że może się rozliczać nie tylko osoba niepełnosprawna, ale też ci, którzy kogoś takiego utrzymują. Oczywiście za osobę niepełnosprawną, która może skorzystać z odliczeń, uznaje się tą, która ma odpowiednie zaświadczenia z ZUS czy specjalnej komisji. Wydatki powinny też być poświadczone fakturami.

Komentarze