Samotni rodzice. Na jaką pomoc od państwa mogą liczyć samotne osoby?

Samotni rodzice. Na jaką pomoc od państwa mogą liczyć samotne osoby? Samotni rodzice. Na jaką pomoc od państwa mogą liczyć samotne osoby?

Do niedawna samotni rodzice nie mogli liczyć na zbyt dużą pomoc państwa. To się na szczęście zmieniło dzięki dodatkom takim jak 500 + na dziecko. Na co jeszcze może liczyć samotna matka lub samotny ojciec?

To, że rodzice nie mieszkają już razem, nie oznacza, że za utrzymanie dziecka odpowiada tylko jedno z nich. Drugie powinno dokładać się do kosztów utrzymania. Jeśli nie udaje się z nim ustalić zadowalającej kwoty miesięcznego wsparcia, drugi rodzic powinien wystąpić o alimenty. Do niedawna uchylanie się od nich nie było zbyt trudne. Co więcej, mało który samotny rodzic spełniał  warunki dochodowe, które uprawniały do skorzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To się na szczęście zmieniło.

Pieniądze dla samotnych rodziców z funduszu alimentacyjnego

Obecnie można liczyć na pieniądze z funduszu alimentacyjnego, jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie samotnej matki czy ojca nie przekracza 725 złotych. Od 1 października 2019 roku próg dochodów wzrośnie do 800 złotych netto. Rodzic będzie mógł dostać do 500 złotych miesięcznie na dziecko, również dorosłe, jeśli uczy się ono do 25. roku życia.

Warto wiedzieć, że samotnym rodzicom przysługuje też świadczenie 500 + na dziecko. Aby je dostać już na pierwsze dziecko, też muszą spełniać kryterium dochodowe (również 800 zł na osobę) i wystąpić wcześniej o alimenty od drugiego rodzica. To pozwoli uniknąć sytuacji, gdy osoby żyjące w związkach zgłaszają się po zasiłek jako samotne, gdy wiedzą, że przy dochodach dwóch osób świadczenie już by nie przysługiwało. Do tego od tego roku dochodzi jednorazowo 300 zł na wyprawkę dla dziecka. Wnioski można składać nawet przez stronę banku do 1 listopada 2019 roku.

Świadczenia w pierwszym roku życia dziecka

Samotne matki, które nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego, były dotychczas w sytuacji nie do pozazdroszczenia. To się zmieniło jakiś czas temu po wprowadzenia świadczenia rodzicielskiego. Jest ono wyjściem dla osób, które studiują lub nie mają pracy. Przysługuje do 65 – 71 tygodni po porodzie, zależnie od ilości urodzonych dzieci. 1000 złotych miesięcznie należy się matce – również samotnej. Samotny ojciec może je pobierać, jeśli matka zmarła przy porodzie czy porzuciła dziecko. Warto wiedzieć, że w przypadku tego świadczenia nie ma kryterium dochodowego, a więc po zasiłek może zgłosić się każdy.

Inaczej jest w przypadku becikowego, które dostaną rodziny, w których dochód na osobę wynosi maksymalnie 1922 złote. Samotna matka lub ojciec też może się po nie zgłosić. Becikowe wynosi 1000 złotych.

Dodatek specjalnie dla samotnych rodziców

Osoby o niskich dochodach (do ok. 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) mogą dostać zasiłek rodzinny. Do tego samotnym rodzicom przysługuje specjalny dodatek w wysokości 193 na jedno dziecko (ale nie więcej niż 386 złotych ogółem).

Wcześniej było to właściwie jedyne świadczenie dla samotnej matki czy ojca i nie pozwalało ono na godne przeżycie ani rodzicowi, ani dziecku. Jednak po ostatnich zmianach prawnych w zasiłkach dla samotnych rodziców ich sytuacja zmieniła się na lepsze, a zapomóg jest więcej.

Komentarze