Pierwsza grupa inwalidzka - przywileje

Pierwsza grupa inwalidzka - przywileje Pierwsza grupa inwalidzka - przywileje

Na jakie przywileje może liczyć osoba z pierwszą grupą inwalidzką? Takie oznaczenie równa się dzisiejszemu znacznemu stopniowi niepełnosprawności, a więc grupie, która może liczyć na najwięcej ulg.

Do 1998 roku osoby niepełnosprawne określano jako inwalidów i przyznawano im grupy. Dziś jest już inaczej, ale nadal wiele osób legitymuje się uprawnieniami przyznanymi te ok. 20 lat temu. Na potrzeby świadczeń zakłada się, że pierwsza grupa inwalidzka to te same przywileje, które należą się osobom w znacznym stopniu niepełnosprawnym. Należą do nich:

Ochrona w miejscu pracy

Szeroką paletą form ochrony objęte są osoby niepełnosprawne w miejscu pracy. Im wyższy poziom niepełnosprawności, tym większy jest zakres tej ochrony. Obejmuje ona m.in. takie przywileje:

  • praca do 6 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu;
  • dodatkowa przerwa 15 min w ciągu dnia pracy;
  • brak nadgodzin i pracy w nocy;
  • możliwość odmowy udania się w delegację;
  • specjalnie przystosowane miejsce pracy;
  • wolne na wyjazdy rehabilitacyjne, leczenie itp.
  • dodatkowe 10 dni urlopu w ciągu roku po pierwszym przepracowanym roku.

Pracodawca też zyskuje na zatrudnieniu osoby z I grupą inwalidzką. Przywileje obejmują zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy i dopłaty do wynagrodzenia. Na dodatkowe upusty może liczyć ten szef, który prowadzi zakład pracy chronionej.

Ulgi na komunikację miejską i nie tylko

Wbrew temu, co może się wydawać, ulgi w komunikacji nie przysługują wszystkim niepełnosprawnym. W najszerszym zakresie obowiązują właśnie osoby z I grupy inwalidzkiej. Na największą ulgę, bo aż 93 proc., mogą liczyć osoby niewidome, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Pozostałe osoby z I grupy inwalidzkiej mogą liczyć na zniżkę 37 – 51 proc., zależnie od rodzaju pociągu i stopnia swojej niepełnosprawności. W miastach obowiązują osobne zasady, ale w większości przypadków osoby z najniższą grupą inwalidzką jeżdżą za darmo lub ze znaczną zniżką.

Odliczenia od podatku PIT

Ciekawie wygląda też system odliczeń PIT. Przywileje tych, którzy należą do pierwszej grupy, obejmują m.in. odliczanie kosztów transportu samochodem, którym porusza się osoba niepełnosprawna. Dodatkowo może też odliczyć zamontowanie w nim np. rampy czy specjalnych foteli. Odliczeniom podlegają też remonty ułatwiające codzienną egzystencję, a więc np. montaż podnośników czy podjazdów. Odlicza się też koszty poniesione na cele rehabilitacyjne, a dodatkowo do turnusów można dostać dopłatę z PFRON w wysokości ponad 1200 zł rocznie.

Zasiłki

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny, tak samo jak dodatek pielęgnacyjny, wynosi 215, 84 zł. Przysługuje on właśnie osobom z I grupy inwalidzkiej. Przywilej nie dotyczy jednak tych, którzy mieszkają w domu starców czy w domu pomocy. Wcześniej stawka zasiłku pielęgnacyjnego przez 12 lat pozostała niezmieniona. Wtedy zasiłek ten wynosił 153 złote.

Komentarze