Ile się czeka na orzeczenie o niepełnosprawności?

Ile się czeka na orzeczenie o niepełnosprawności? Ile się czeka na orzeczenie o niepełnosprawności?

Od momentu uzyskania orzeczenia można ubiegać się o zasiłki czy zniżkowe bilety. Nic dziwnego, że tak wiele osób zastanawia się, ile się czeka na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i jakie formalności się z tym procesem wiążą?

Każdy widział kiedyś ogłoszenie o pracę tylko dla osób niepełnosprawnych lub informację o ulgowych przejazdach autobusem. Aby jednak korzystać z tego typu przywilejów, potrzebne są odpowiednie dokumenty. Określają one, że dana osoba nie dość, że faktycznie ma ograniczającą przypadłość, to jeszcze, że z jej powodu ma mniejszą niż wcześniej zdolność do pracy.

Składanie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności

Wniosek o orzeczenie stopnia niepełnosprawności składa się samemu, lub przez kuratora czy opiekuna prawnego, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych i niepełnoletnich. Ci, którzy nie są w stanie poradzić sobie z procedurą, mogą o to poprosić też kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W skład wniosku wchodzą takie dokumenty, jak:

  • wniosek wypełniony według wzoru
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza. Jest on ważny przez 30 dni od wystawienia.
  • Dokumentacja medyczna lub jej ksero opatrzone poświadczeniem ze zgodnością z oryginałem. Najlepiej mieć kopie wraz z wnioskiem i oryginały, by pokazać je na posiedzeniu komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności. To mogą być wyniki badań, karty szpitalne czy opinie lekarskie.

Wszystko to należy złożyć w lokalnym MOPS lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Można je wysłać lub zanieść osobiście.

Posiedzenie komisji ds. orzeczenia stopnia niepełnosprawności

Następnie trzeba stawić się na komisję lekarską. Ci, którzy nie mogą się zbytnio ruszać, powinni postarać się u lekarza o zaświadczenie, że nie mogą przyjść osobiście. Na informację o terminie posiedzenia trzeba czekać 1-2 miesiące, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Później termin zależeć będzie od obłożenia i innych czynników, ale średnio wyniesie kilka tygodni. Jeśli niepełnosprawny nie przyjdzie na komisję, to musi zacząć całą procedurę od początku. Jeśli poinformuje członków komisji o wypadku czy chorobie do dwóch tygodni przed posiedzeniem, może liczyć na wyznaczenie nowego terminu.

Czekanie na orzeczenie o niepełnosprawności

Od momentu zebrania się komisji, na decyzję trzeba czekać ok. 14 dni. Zostanie ona dostarczona pocztą pod wskazany adres. Czasem wnioskodawcy mają problemy mieszkalne czy borykają się z bezdomnością. Wtedy mogą poprosić w czasie trwania komisji, by zaświadczenie było im wydane osobiście. Podsumowując, cała procedura trwa ok. 2-3 miesiące. Do tego trzeba doliczyć też czas potrzebny na zebranie wszystkich dokumentów. Biorąc jednak pod uwagę, że zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza można dostać maksymalnie na miesiąc przed złożeniem wniosku, to całość powinna trwać maksymalnie 3-4 miesiące. Ci, którzy szybko załatwią wszystkie formalności i mają prostą sprawę, powinni je dostać po dwóch miesiącach.

Komentarze