Druga grupa inwalidzka - przywileje

Druga grupa inwalidzka - przywileje Druga grupa inwalidzka - przywileje

Jakie przywileje mają osoby z drugą grupą inwalidzką? Na ten temat pokutuje sporo mitów, związanych głównie z tym, że terminologia używana w orzecznictwie bywa myląca.

Dawniej stopień niepełnosprawności określały grupy inwalidzkie. Już od kilkudziesięciu lat tak nie jest, ale wciąż jest sporo osób, które posiadają drugą grupę inwalidzką. W tamtym systemie:

 • pierwsza grupa inwalidzka to całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • druga grupa inwalidzka to całkowita niezdolność do pracy
 • trzecia grupa inwalidzka to częściowa niezdolność do pracy.

Obecnie przekłada się to na lekki, umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności. Większość przywilejów obowiązuje wszystkich inwalidów lub zaczyna się właśnie od osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, obowiązuje więc posiadaczy drugiej grupy inwalidzkiej.

Odliczenia w PIT

II grupa inwalidzka uprawnia do odliczenia od podatku PIT następujących całkowitych lub częściowych wydatków na:

 • wyjazdy rehabilitacyjne;
 • pomoce naukowe, książki związane z posiadanym schorzeniem;
 • adaptacji budynków na potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • transport samochodowy osoby niepełnosprawnej;
 • modernizację i zakup pojazdu dla osoby niepełnosprawnej.

Poza tym taka osoba może liczyć na zasiłek pielęgnacyjny – o ile niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. Obecnie jest to 215,84 zł.

II grupa inwalidzka w pracy

Ważne przywileje obejmują osoby z II grupą inwalidzką w pracy. Mają one prawo do dodatkowej przerwy w ciągu dnia, a ich czas pracy nie może być dłuższy, niż 7 godzin dziennie. Możliwa jest również praca w 8 godzinnym trybie pracy po uzyskaniu zgody lekarza (popr.). Nie powinny też pracować w nocy. Mają prawo do wolnego w pracy, jeśli potrzebują rehabilitacji czy mają inny ważny powód zdrowotny. Już po roku pracy otrzymują prawo do dziesięciu dodatkowych dni wolnych od pracy rocznie. Pracodawca ma też pewne dodatkowe ulgi i dopłaty z tytułu zatrudnienia osoby z II grupą inwalidzką. Dlatego tak wiele jest ogłoszeń, w których podkreślona jest gotowość przyjęcia do pracy takich osób, a prowadzenie zakładu pracy chronionej to coraz popularniejszy sposób na biznes.

II grupa inwalidzka a komunikacja miejska

Niestety osobom z tej grupy nie przysługują automatycznie ulgi w żadnej ustalonej z góry wysokości. Wyjątkiem są osoby do 24 r. ż. Lub studenci do 26 r. ż., którym przysługuje zniżka w PKP w wysokości 73 proc. Chodzi tylko o przejazdy do szkoły, na turnus rehabilitacyjny, do szpitala czy na inne leczenie. W przypadku wielu osób możliwość wykorzystania zniżki zdarza się rzadko, ale ci, którzy pociągiem dojeżdżają do szkoły czy na uniwersytet, mogą tak jeździć nawet codziennie. Jeśli chodzi o przejazdy autobusami miejskimi czy tramwajami, to wysokość ulgi ustala samorząd. Np.:

 • W Cieszynie osoby z II grupą inwalidzką mają 50 proc. zniżki na bilety;
 • W Warszawie jest tak samo, ale niektóre rodzaje niepełnosprawności umiarkowanej uprawniają do bezpłatnych przejazdów;
 • W Pile nie obowiązują zniżki przy tej grupie inwalidzkiej.

Sprostowanie: W artykule pojawiły się błędy, które zostały zauważone przez jedną z czytelniczek, za co bardzo dziękujemy, błędy zostały poprawione oraz oznaczone (popr). 

Komentarze 1

Gość 06 maja 2020

Czas pracy nie może być dłuższy, niż 7 godzin dziennie - 35 godzin w tygodniu!