Jak podświadomość wpływa na samopoczucie?

Jak podświadomość wpływa na samopoczucie? Jak podświadomość wpływa na samopoczucie?

Podświadomością, nazywamy wszystko to, co na pewnym etapie życia może wydawać się nieświadome i nieoczywiste. Dla niektórych terminem tym nazywać można coś co jest ukryte, ale jednak nadal dostępne dla człowieka, przykładem takiego postrzegania podświadomości może być np. nabyta wiedza czy też wspomnienia, które mimo, iż uległy pewnym zatarciom w pamięci to nadal są i można je sobie odtworzyć w dowolnym momencie. Dla innych jednak, to co podświadome, jest czymś zupełnie niedostępnym dla jednostki ludzkiej. Naukowcy jednak zgodnie twierdzą, iż to właśnie podświadomość człowieka nieustannie wpływa i oddziałuje na jego postępowania i poczynania w życiu, są to jednak nie do końca jasne i często z trudem uświadamiane czynności w obrębie psychicznym. Mówiąc o podświadomości, nie należy mylić jej z nieświadomością, są to bowiem dwa odrębne pojęcia, które nigdy nie będą stanowiły synonimów. Znając tak szeroko pojętą definicję podświadomości, należy zdecydowanie potwierdzić jej związek z ludzkim samopoczuciem.

Czym jest samopoczucie?

Samopoczucie to nic innego jak stan zarówno psychiczny jak i fizyczny, który w danym momencie odczuwa konkretna jednostka. Samopoczucie może mieć swoje pozytywne jak i negatywne odzwierciedlenie. Nie należy przypisywać mu wyłączność w tych dwóch skrajnych aspektach. Dodatkowo, samopoczucie może być dobrym lub złym nastrojem czy też humorem. Inaczej rzecz ujmując, jest to wszystko to co czuje i przeżywa dany człowiek w konkretnym momencie swojego życia. Samopoczucie może ulegać gwałtownym zmianom, może być także zjawiskiem względnie stałym, wszystko zależy od kontekstu sytuacyjnego. Dodatkowo, człowiek może sam próbować poprawiać swoje samopoczucie, właśnie poprzez właściwe podświadome nastawienie do danej sytuacji.

Jak radzić sobie ze złym samopoczuciem?

Złe samopoczucie nie jest niczym innych jak negatywnym nacechowaniem odczuć i przeżyć ludzkich. Może ono występować w wyniku sytuacji silnie stresogennych, traumatycznych, krytycznych czy po prostu takich, których nie spodziewała się jednostka w danej chwili. Radzenie sobie ze złym samopoczuciem wiąże się niejako z ogromną samoświadomością samego siebie. Jeżeli podświadomie człowiek nastawi się na dostrzeganie samych negatywów danej sytuacji, to nie można mówić tutaj o radzeniu sobie z czymkolwiek, natomiast jeżeli zacznie on doszukiwać się plusów i pozytywów czegoś co samo w sobie wydaje się być wyłącznie czymś negatywnym, może w ten sposób poprawić swoje samopoczucie. Pozytywne nastawienie sytuacyjne jest kluczowym elementem radzenia sobie w sytuacjach ciężkich i trudnych.

Podświadome wypieranie złego samopoczucie, tak czy nie?

Złego samopoczucia można się pozbyć, w takich momentach mówić można o bardzo mocnym działaniu podświadomości człowieka. Jeżeli w danej sytuacji trudnej znajdzie się cokolwiek, co może być tzw. czynnikiem podnoszącym na duchu i budującym, to podświadomość powinna należycie wykorzystać ten fakt i w rezultacie poprawić nasze samopoczucie. Bardzo ciężko jednak doszukiwać się pozytywów w sytuacji śmierci bliskiej osoby czy utraty jedynego źródła dochodu. Okazuje się jednak, że bardziej świadome jednostki i te sytuacje potrafią sobie rozłożyć na szereg czynników pozytywnych jak i negatywnych. Do tych stricte negatywnych w przypadku śmierci zalicza się: utratę bliskiej osoby, niekiedy utratę gruntu pod nogami, utratę stabilności, nadszarpnięte poczucie bezpieczeństwa, stratę, którą ciężko odżałować i zrozumieć. Niektórzy jednak dopatrują się także czegoś, co pozwoli im należycie przeżyć i uporać się z tym czego doświadczyli, może być to np. świadomość tego, że dana osoba już nie musi cierpieć czy też kwestia wiary, która umacnia człowieka i nadaje pewien sens temu co się stało. Jak więc widzimy ten dość drastyczny przykład dosyć jasno obrazuje, że samopoczucie człowieka często jest swego rodzaju podświadomym nastawieniem do sytuacji w której się aktualnie znalazł.

Komentarze