Czy można planować wakacje w dobie koronawirusa?

Czy można planować wakacje w dobie koronawirusa? Czy można planować wakacje w dobie koronawirusa?

Pandemia koronawirusa postawiła pod znakiem zapytania nasze plany urlopowe i wakacyjne. W niepewnej sytuacji znalazły się branże lotnicza i turystyczna. Wielu z nas zadaje sobie pytania odnośnie pandemii i jej szybkiego i skutecznego opanowania. Coraz więcej z tych pytań dotyczy planowania podróży oraz tego jak będzie to wyglądało w przyszłości. Nie wiemy czy się wstrzymywać czy już rezerwować podróż, jak będą wyglądały nasze urlopy oraz wakacje.

Marek Kamieński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych mówił, że obostrzenia nie zablokują perspektyw podróżowania w czasie wakacji zarówno po kraju jak i po świecie. Jednakże może zajść wiele zmian.

Czy można podróżować bezpiecznie?

Komisja Europejska przygotowała listę środków, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa  w trakcie odbywania podróży, wtedy gdy usługi transportowe będą z powrotem uruchomione. Chodzi o takie środki jak noszenie maseczek, korzystanie z dokumentów elektronicznych czy przewożenie mniejszej ilości osób w pojazdach.

Koronawirus a wakacje 2020 - fot. freepik.com


Kiedy będzie można podróżować?

Ylva Johansson, europejska komisarz do spraw wewnętrznych powiedziała, że ze względu na to że koronawirus zostanie z nami jeszcze na przez pewien czas ustalenie konkretnego terminu od którego będziemy mogli rozpocząć podróżowanie jest niemożliwe.

Gdzie będzie można podróżować?

Komisja mówi o podejściu dwuetapowym. Aby móc podróżować po całej UE, koniecznym będzie złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu pomiędzy regionami o podobnej sytuacji. Wtedy nie będzie już mowy o dyskryminacji w oparciu o przynależność państwową. Byłoby to niezgodne z unijnymi przepisami. Państwa nie muszą znosić wszystkich restrykcji w podróżowaniu w jednym czasie, ale gdy to robią powinny przyjmować podróżnych ze wszystkich krajów będących w takiej samej sytuacji. Podróżni powinni też mieć możliwość sprawdzenia w internecie, do których państw mogą swobodnie podróżować. Nie ma jednakże odpowiednich danych, aby móc utworzyć takie turystyczne „bańki”. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zbiera dane odnośnie państw oraz regionów.

Jeżeli chodzi o podróżowanie poza UE,  Komisja stwierdziła, że do 15 czerwca należy się wstrzymać z podróżami poza UE. Najpierw należy umożliwić swobodne podróżowanie wewnątrz UE, a potem rozszerzyć na pozostałe regiony i państwa.
 

Wakacje 2020 - czy będzie można podróżować?  - fot. freepik.com


Czy trzeba będzie poddać się kwarantannie po powrocie do kraju i czy będzie zwrot kosztów za odwołany urlop?

Nie powinno być konieczności poddawania się kwarantannie, jeżeli w miejscach podróży zapewnione będą dobre środki zabezpieczające. Jednakże będzie zależało to od poszczególnych krajów.

W kwestii zwrotów kosztów za odwołany urlop Komisja nalegała, by pasażerowie zgodnie z prawem UE mieli możliwość zwrotu kosztów. Jednakże wiele państw umożliwiło firmom uchylanie się od tych przepisów w trakcie trwania kryzysu związanego z koronawirusem. Komisja wysyła do państw członkowskich pisma z prośbą o dostosowanie się do przepisów, jednakże są to bardziej uprzejme prośby niż krok w oficjalnym postępowaniu. Komisja uważa jednak, że jest to prawo obywateli.

Komentarze